• LEDIG TJÄNST
 • TEKNISK KAPSÄLJARE
 • SYDÖSTRA SVERIGE

 

Hållbarhet

ekonomisk, social och miljömässig

Arbetet med hållbarhetsfrågor – ekonomiska, sociala och miljömässiga – är en viktig del för oss på Fortiva och inom LSAB, våra ägare.

LSAB utvecklar innovativa och hållbara lösningar i egen verksamhet och i kunders produktion. Vi har unika möjligheter att påverka processen från ax till limpa: från det att stocken matas in i sågverket och stålet levereras från smältverket – fram till återvinningen. Våra kunder jobbar i branscher som är strategiskt viktiga ur hållbarhetssynpunkt. Trä- och cellulosa är avgörande för framtidens hållbara materialförsörjning och verkstadsindustrins processrevolution kommer att ge stora effekter på material- och energianvändning

 

Vi fokuserar på tre områden
 

Miljö

 • Vi ska minska vår miljöpåverkan i alla led.
 • Vi ska se till att våra produkter tillverkas med minsta möjliga energiförbrukning samt råvaruförbrukning.
 • I Sverige använder samtliga våra enheter 100% förnyelsebar el.
 • Vi mäter och följer upp våra Co2-avtryck samt arbetar effektivt för att minska dem.
 • Allt vårt avfall sorteras och tas omhand av certifierade återvinningsföretag.

 

Medarbetare

 • Vi följer kontinuerligt upp hur våra medarbetare mår och arbetar förebyggande för att nå en nollvision gällande arbetsplatsolyckor.
 • Jämställdhet och mångfald är viktigt för oss.

 

Företagsetik

 • Vi följer vår ägare Latours uppförandekod i alla led. Här kan du läsa hur Fortiva formulerar sina värderingar

 

Solvatten, ett exempel på hur vi engagerar oss socialt och miljömässigt

 • Solvatten är en svensk innovation som hjälper familjer att rena vatten.

 Solvatten svart logga

Projekt Solvatten:
”Med rent vatten hemma ökar möjligheten att få tid till att gå i skola eller arbeta, vilket är en väg ur fattigdom.”

Just nu lever cirka en miljard människor utan tillgång till rent vatten och elektricitet. Det vill säga var sjunde person. Om du var en av dem skulle du behöva använda ungefär 4-5 timmar varje dag för att hämta vatten och bränsle för att värma och koka det rent. Med rent vatten hemma ökar möjligheten att få tid till att gå i skola eller arbeta, vilket är en väg ur fattigdom

 

Våra ägare Latour startade under 2018 ett samarbete med svenska Solvatten. Bolag inom Latour är med och skänker pengar till Solvatten, bl a genom att istället för julklappar till medarbetare, skänka motsvarande belopp.

 

Varje år före jul matchar Latour det belopp som totalt samlats in under året. Sedan 2018 har vi samlat ihop mer än två miljoner kronor som har gått direkt till Solvatten-behållare som fraktas till pågående projekt i Burkina Faso och Uganda. Latours målsättning är att under en treårsperiod nå ut till 3 000 familjer vilket motsvarar ca 24 000 personer.

 

Läs mer om Solvatten här