MÄRK

SKILLNADEN

Sälja verktyg är lätt, but to make it rock?

då pratar vi Fortiva Effekt

Webbshop Fortiva

Ett av marknadens bredaste utbud för håltagning, svarvning, fräsning, kapning och uppspänning.

Logga in till Webbshop

Vill du skapa ett företagskonto? Kontakta order@fortiva.se eller ring 010-121 91 00.

Tjänster som möter behoven i Industri 4.0

Fortiva Effekt är en metodik som tar ett helhetsgrepp. Istället för att bara titta på enskilda verktyg analyserar vi hela processer.

Vill du optimera din produktion och öka lönsamheten? Läs mer

Trygghet och stabilitet

Fortiva Group ingår i LSAB Group som är en av de framgångsrika enheterna i Latour industries. LSAB Group är verksamt i sju länder och har tillsammans cirka 300 medarbetare.

Fortiva finns nära dig, från Skellefteå i Norr till  Malmö i söder.

Sedan 2018 är vi tillsammans med vår ägare Latour engagerade i Solvatten med projekt i Burkina Faso och Uganda. Efter några timmar i solen är vattnet fritt från de bakterier som orsakar sjukdomar som dysenteri och kolera. Det räddar liv.

I en gemensam satsning skänker såväl medarbetare som bolag inom Latourkoncernen varje år pengar till Solvatten så de kan fortsätta arbetet med  denna kombinerade vattenrenare och vattenvärmare som sparar både människoliv och miljö.

Att starta produktion av ny komponent är resurskrävande

… och fordrar kompetens som idag inte alltid finns tillgänglig internt, speciellt inte när efterfrågan ökar snabbt.
Det är här vi kan vara med och göra skillnad.

Effekt rymmer en rad konsulttjänster, allt från metodval, tidsstudier, framtagning av specialverktyg till programmering och support vid produktionsstart. Tjänsterna möter de behov som växer i takt med att industrin går in i det man brukar kalla för den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0.

På bilden ser du Hans Wedner, en av våra produktionstekniska konsulter

Vad säger våra kunder?

”Det går inte att jämföra den nya automatiserade linan med hur vi jobbade tidigare. Det var mycket mer justeringar innan och jag upplever också att det är lätt att ställa”

”RIQ-brotschen var en förutsättning för att vi skulle kunna automatisera i den utsträckning som vi har gjort. Vi vet att brotschen håller måttet väldigt bra under lång tid eftersom vi har en avancerad mjukvara som övervakar samtliga mått. Var nionde detalj går in för kontroll. Konceptet har varit så framgångsrikt att vi har valt att göra en copy/paste på flera linor”

”Fortiva tacklade det väldigt bra. Toleransen är tight med ett hål som har en diameter på ca 30mm x 4D, där en tredjedel är ett solitt hål och resten är halvmåneformat. Det ställer extremt höga krav. Det är oerhört mycket lättare att justera verktyget och vi kan känna oss säkra på att toleransen stämmer på en hundring”

Öka din lönsamhet med Fortiva Effekt

1
2
3
1

Processberedning

”När du ska starta upp produktion av ny komponent”

2

Processoptimering

”När du behöver effektivisera din produktionsprocess, förenar Lean och Sigma”

3

Kostnadsanalys

”Vad är möjligt, vad är bästa och effektivaste produktionslösningen?”

Vill du optimera produktionen för ökad lönsamhet och konkurrenskraft? Fortiva erbjuder – utan några förbindelser– rådgivning och genomgång av hur ett upplägg med Fortiva Effekt skulle kunna se ut just för dina unika behov.

Våra tjänster är utvecklade och verifierade av våra  kunder. Effekt-erbjudandet består av

  1. Processoptimering
  2. Processberedning
  3. Kostnadsanalys
  4. Utbildning

Bra service från sanna fortivister till svenska företag som sprungit ur entreprenörsanda, uppfinningsrikedom och en vilja av stål.

”Gedigen teknisk kunskap inom sitt område” och ”Är lätta att komma kontakt med”. Två saker som stack ut när vi senast frågade vad du som kund uppskattar hos oss.

Våra medarbetare kan ge professionell teknisk support och aktivt arbeta med förslag på förbättringar i processen eftersom de själva har erfarenheten och det tekniska kunnandet