• LEDIG TJÄNST
  • TEKNISK KAPSÄLJARE
  • SYDÖSTRA SVERIGE

Miljö- och kvalitetscertifieringar

Scandinavian Business Certification AB (sbcert) har utfärdat nedan certifikat, vilket intygar att organisationen Fortiva AB har ett miljölednings- (ISO 14001) och kvalitetsledningssystem (ISO 9001) i överensstämmelse med 2015-års standard.

Certifieringen omfattar följande verksamhet:

Försäljning, utveckling, tillverkning och service av verktyg, hållare och verktygsanordningar för skärande bearbetning. Certifieringen omfattar våra enheter i Malmö, Trollhättan och Långshyttan. Certifikatens giltighet kan verifieras på hemsidan www.certifiering.nu. Första certifikatet beviljades 2013-04-07. Dessa certifikat gäller t.o.m. 2025-04-30.