• LEDIG TJÄNST
  • TEKNISK KAPSÄLJARE
  • SYDÖSTRA SVERIGE

 

Processoptimering

Vet du maxkapaciteten i din produktion?

 

 

  

”Man måste ta in hela bilden för att kunna optimera processen”

Vår erfarenhet visar att vi ofta kan hjälpa kunden att optimera den

skärande processen i maskin. Men det är inte alltid som det i

slutändan ger den förväntade produktivitetsvinsten.

För att lyckas måste man analysera hela tillverkningsprocessen 

för att hitta de faktorer som kan påverka produktionskostnaden.

 

Det är därför vi har utvecklat konceptet PROCESSOPTIMERING.

 

Tidtagarkalkylator

 

 

Reducera kostnad med bibehållen kvalitet

 

Lönsamhet i industrin handlar inte bara om antal sålda enheter, det är minst lika viktigt att reducera produktionskostnaderna med bibehållen kvalitet. Genom att ta ett helhetsgrepp om både teknik, produktion och know-how kan man utnyttja resurserna optimalt, för att på så sätt öka utrymmet mellan produktionskostnader och intäkter. Fasta kostnader kan reduceras genom ökad maskinutnyttjandegrad, minimerade maskinstopp och bättre flyt i produktionen. Bättre och effektivare verktyg i maskinen är en nyckel.

 

                                   

 

 

 

Exempelbild

 

 Ökad produktivitet

Lönsamhet i industrin handlar inte bara om antal sålda enheter, det är minst lika viktigt att reducera produktionskostnaderna med bibehållen kvalitet.
Genom att ta ett helhetsgrepp om både teknik, produktion och know-how kan man utnyttja resurserna optimalt, för att på så sätt öka utrymmet mellan produktionskostnader och intäkter.
Fasta kostnader kan reduceras genom ökad maskinutnyttjandegrad, minimerade maskinstopp och bättre flyt i produktionen.

 

Hur optimerar vi processen?

”Man måste ta in hela bilden för att kunna optimera processen”
Vår erfarenhet visar att vi ofta kan hjälpa kunden att optimera den skärande processen i maskin, men det är inte alltid som det i slutändan ger den förväntade produktivitetsvinsten.
För att lyckas måste man analysera hela tillverkningsprocessen och bryta ner den i dess beståndsdelar för att hitta de faktorer som kan påverka produktionskostnaden.

 

Hans Wedner
Kontakta Hans Wedner
Ansvarig för Effekt på Fortiva om du vill veta mer.

hans.wedner@fortiva.se

0730-91 39 02