• Trollhättan semesterstängt v.29-31
  • Malmö ej semesterstängt

 

Processoptimering

Vet du maxkapaciteten i din produktion?

 

 

 

 

 

”Man måste ta in hela bilden för att kunna optimera processen”

Vår erfarenhet visar att vi ofta kan hjälpa kunden att optimera den

skärande processen i maskin. Men det är inte alltid som det i

slutändan ger den förväntade produktivitetsvinsten.

För att lyckas måste man analysera hela tillverkningsprocessen 

för att hitta de faktorer som kan påverka produktionskostnaden.

 

Det är därför vi har utvecklat konceptet PROCESSOPTIMERING.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducera kostnad med bibehållen kvalitet

 

Lönsamhet i industrin handlar inte bara om antal sålda enheter, det är minst lika viktigt att reducera produktionskostnaderna med bibehållen kvalitet. Genom att ta ett helhetsgrepp om både teknik, produktion och know-how kan man utnyttja resurserna optimalt, för att på så sätt öka utrymmet mellan produktionskostnader och intäkter. Fasta kostnader kan reduceras genom ökad maskinutnyttjandegrad, minimerade maskinstopp och bättre flyt i produktionen. Bättre och effektivare verktyg i maskinen är en nyckel.

 

                                   

 

 

 

Exempelbild

 

 

Ökad produktivitet

Lönsamhet i industrin handlar inte bara om antal sålda enheter, det är minst lika viktigt att reducera produktionskostnaderna med bibehållen kvalitet.
Genom att ta ett helhetsgrepp om både teknik, produktion och know-how kan man utnyttja resurserna optimalt, för att på så sätt öka utrymmet mellan produktionskostnader och intäkter.
Fasta kostnader kan reduceras genom ökad maskinutnyttjandegrad, minimerade maskinstopp och bättre flyt i produktionen.

 

Hur optimerar vi processen?

”Man måste ta in hela bilden för att kunna optimera processen”
Vår erfarenhet visar att vi ofta kan hjälpa kunden att optimera den skärande processen i maskin, men det är inte alltid som det i slutändan ger den förväntade produktivitetsvinsten.
För att lyckas måste man analysera hela tillverkningsprocessen och bryta ner den i dess beståndsdelar för att hitta de faktorer som kan påverka produktionskostnaden.

Vad säger våra uppdragsgivare?

 

”Vi behövde mer än bara ett verktyg. Fortiva hade omfattande erfarenhet av flygindustrins krav och den här typen av avancerad bearbetning. Vi upptäckte att de var beredda att dela med sig av den kunskapen, och inte bara ville sälja

verktyg”, säger Jonas Jonemark som är inköps- och logistikchef på Brogren Industries. Att bearbeta superlegeringar i hög hastighet är inget för folk med klena nerver. Det handlar om detaljer med avancerade geometrier och snäva toleranser som bearbetas i många tempon. ”Det är smått galna material att köra i. De är svårbearbetade och sliter på verktygen, just därför är det en så kul utmaning”, säger Andreas Karlsson. Med utgångspunkt i underlaget skapade Fortiva-teamet en ny, komplett verktygslösning som har bidragit till att minska ställtiden och korta bearbetningstiden.

    

  

brogren

Mikael Johansson, Brogren Industries produktionstekniker