• Trollhättan semesterstängt v.29-31
  • Malmö ej semesterstängt


 

Kostnadsanalys

Vad döljer sig i och bakom era kostnader!

 

Exempelbild

 

Få kontroll med Fortiva Effekt

Anledningarna är oftast många och varierande vilket är helt naturligt, men de

gäller att skaffa sig tillräckligt mycket kunskap om dem för att minimera dem.

 

I en verksamhet har man oftast kontroll på hur stort det totala produktionskostnaden, verktygsinköp, mm är per år för produktionen.

 

Troligtvis vet man också oftast nedbrutet på artikelnivå, men inte på var i produktion de stora förbrukarna och förlusterna är och orsakerna vilka dessa operationer som gör att de förbrukar mest?

 

Kostnadskontroll

Vi genomför en genomlysning och analyserar var kostnaderna i produktionen är och vilka rekommenderade åtgärder för minimera dessa och dokumenterar dem i en rapport.

 

Av erfarenhet vet vi att vi att besparingar på uppemot 20% oftast är fullt realistiskt, så tveka inte utan låt oss hjälpa Er med en analys och förslag till besparing!

 

 

 

 

Kontakta våra specialister