• Service Center semesterstängt v.29-31
  • Order öppet som vanligt

 

Greenway Leveranser

 

 
Som ett led i vårt hållbarhetsarbete har vi på tagit fram ett leveransalternativ som ger er möjligheten att, tillsammans med oss, minska vår gemensamma miljöpåverkan. Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska Co2 avtrycken och bli Co2-neutrala.

Är du intresserad av Green Way som förval för dina leveranser? Hör av dig till order@fortiva.se

 

 

Fördelar med GreenWay

 

Minskad miljöpåverkan genom:


-          Färre transporter (minskat antal delleveranser) = minskat Co2 avtryck

-          Minskad användning av emballage (minskat avfall)

Tidsbesparing för er genom:

 


-          Färre inleveranser och paket att hantera

-          Färre leverantörsfakturor att hantera