• Fri frakt

  Snabba leveranser

  Brett sortiment

 

Hållbarhet

Hållbarhet är centralt hos Latour, vår huvudägare och avspeglas i bolagets kärnvärden som i grund och botten handlar om en omsorg för människa och miljö: Långsiktighet, Affärsmässighet, Förtroende & Ansvar samt Utveckling.

Inom LSAB Group, ägare till Fortiva arbetar vi aktivt med hållbarhet för att möta de globala målen. Vi utformar lokala åtgärder och handlingsplaner i respektive affärsområde utifrån de aspekter som identifierats som störst miljöpåverkande.

Miljö

 • Vi ska minska vår miljöpåverkan i alla led.
 • I Sverige använder samtliga våra enheter 100% förnyelsebar el.
 • Vi mäter och följer upp våra Co2-avtryck samt arbetar effektivt för att minska dem.
 • Allt vårt avfall sorteras och tas omhand av certifierade återvinningsföretag.

 

Medarbetare

 • Vi följer kontinuerligt upp hur våra medarbetare mår och arbetar förebyggande för att nå en nollvision gällande arbetsplatsolyckor.
 • Jämställdhet och mångfald är viktigt för oss.

 

Företagsetik

 • Vi följer vår ägare Latours uppförandekod i alla led. Här kan du läsa hur Fortiva formulerar sina värderingar

 

 

 

 

 

Projekt Solvatten:
”Med rent vatten hemma ökar möjligheten att få tid till att gå i skola eller arbeta, vilket är en väg ur fattigdom.”


Just nu lever cirka en miljard människor utan tillgång till rent vatten och elektricitet. Det vill säga var sjunde person. Om du var en av dem skulle du behöva använda ungefär 4-5 timmar varje dag för att hämta vatten och bränsle för att värma och koka det rent. Med rent vatten hemma ökar möjligheten att få tid till att gå i skola eller arbeta, vilket är en väg ur fattigdom

 

 

                          

 

Våra ägare Latour startade under 2018 ett samarbete med svenska Solvatten. Bolag inom Latour är med och skänker pengar till Solvatten, bl a genom att istället för julklappar till medarbetare, skänka motsvarande belopp.

 

Varje år före jul matchar Latour det belopp som totalt samlats in under året. Sedan 2018 har vi samlat ihop mer än två miljoner kronor som har gått direkt till Solvatten-behållare som fraktas till pågående projekt i Burkina Faso och Uganda. Latours målsättning är att under en treårsperiod nå ut till 3 000 familjer vilket motsvarar ca 24 000 personer.

 

Läs mer om Solvatten här