• LEDIG TJÄNST
 • TEKNISK KAPSÄLJARE
 • SYDÖSTRA SVERIGE

 

Hållbarhet

 

Fortiva och hållbarhet

 

Fortiva är en del av LSAB Group, som ägs av Latour Industries. Hållbarhet är centralt hos Latour och avspeglas i bolagets kärnvärden som i grund och botten handlar om en omsorg för människa och miljö: Långsiktighet, Affärsmässighet, Förtroende & Ansvar samt Utveckling. 

 

 Hållbarhet

 

Inom LSAB Group arbetar vi aktivt med hållbarhet för att möta de globala målen. Vi utformar lokala åtgärder och handlingsplaner i respektive affärsområde utifrån de aspekter som identifierats som störst miljöpåverkande.  

Vårt erbjudande av omslip och service förlänger verktygens livslängd i ett cirkulärt flöde, vilket minskar råvaruförbrukningen. 

Utöver de miljömässiga- & sociala hållbarhetsmålen nedan engagerar vi oss socialt och miljömässigt genom att stödja projekt Solvatten - en svensk innovation som hjälper familjer till rent vatten i utsatta områden. 

 

Mål för hållbar utveckling

 

FN’s globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De globala målen ska främja minskade ojämlikheter samt skapa fred och rättvisa. Syftet är att avskaffa extrem fattigdom och lösa klimatkrisen.

Vårt strategiska arbete genomsyras av hållbarhet och vi har definierat sex målsättningar för vårt hållbarhetsarbete, kopplat till sju globala mål.

 

Mål för hållbar utveckling

 

 

Hållbarhetsmål för bolagen inom LSAB Group

 

 • 5% minskat koldioxidutsläpp per år (scope 1, 2)

  Aktivt arbete för att sänka våra CO2 utsläpp i relation till nettoomsättning.
  En väsentlig del av våra CO2 utsläpp kommer från transporter; vi jobbar aktivt med omställning av vår fordonsflotta till hållbara alternativ som el/hybrid och HVO. Vi optimerar vårt resande och ökar medvetet antalet Gröna digitala möte.

  Våra produkter ingår i ett cirkulärt flöde där vi erbjuder omslipning, service och renovering av våra verktyg.
  Mål 13  

 • Rent vatten åt alla

  Utöver de miljömässiga- & sociala hållbarhetsmålen nedan engagerar vi oss socialt och miljömässigt genom att stödja projekt Solvatten – en svensk innovation som hjälper familjer till rent vatten i utsatta områden.
  Mål 6  

 

Solvatten

 Vi stödjer projekt Solvatten - en svensk innovation som hjälper familjer till rent vatten i utsatta   områden.

 

 

 

 

 

 

Projekt Solvatten:
”Med rent vatten hemma ökar möjligheten att få tid till att gå i skola eller arbeta, vilket är en väg ur fattigdom.”


GLOBAL UTMANING
Vatten finns, men rent vatten är en bristvara

 

Att inte ha rent vatten hemma betyder försämrad hälsa och hygien för miljoner människor som lever i fattigdom. En av tre människor i världen lever utan tillförlitliga källor för vatten och elektricitet och majoriteten av dem lever också utan tillgång till rent vatten.

Bristen på infrastruktur och elektricitet leder till att människor använder ved och kol för matlagning, tvätt samt för att hetta upp och koka vatten. Upp till 70% av den energi som används i länder söder om Sahara används för just dessa ändamål, vilket påverkar människa, samhälle, miljö och klimatet negativt. Kol och vedeldning gör att skog samt växtlighet försvinner. Inandning av eldrök i hemmet är dödligt och brännskador kan ge svåra och livslånga skador.

 

 

                          

 

KOMBINATIONSLÖSNING
Teknik för en bättre värld

 

Solvatten är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare. Den har tagits fram speciellt med tanke på familjer som lever off-grid i utvecklingsländer där tillgång till rent vatten och infrastruktur är begränsat. Den är konstruerad för att hålla i många år och behöver bara solljus för att fungera – det gör lösningen mycket kostnadseffektivt per liter rent, varmt vatten.

Solvatten minskar den dagliga användningen av ved och kol samtidigt som den förenklar processen för att rena och hetta upp vatten i hemmet. Människor spar tid och pengar, samtidigt som hygien och hälsa förbättras. En Solvatten beräknas förse en familj med rent, varmt vatten i 7-10 år och kan på så vis ha en livsavgörande betydelse för speciellt barn under 5 år, då risken är störst att dö sjukdomar.

Allt som behövs är solljus.

 

Läs mer om Solvatten här