• LEDIG TJÄNST
  • TEKNISK KAPSÄLJARE
  • SYDÖSTRA SVERIGE
VILL DU BI EN DEL AV VÅRT TEAM?

Fortiva AB

Fortiva är en innovativ leverantör av verktygslösningar inom skärande- och kapandebearbetning. Vi har idag verksamheter i Sverige och Danmark med cirka 50 medarbetare totalt.

Fortiva ingår i LSAB Group som är en av de framgångsrika enheterna inom Latour Industries.

LSAB Group är verksamt i sju länder och har tillsammans cirka 300 medarbetare.

Investment AB Latour (publ) är noterat på Nasdaq OMX Nordic Cap. Vi är 4 000 anställda i den helägda industrigruppen där Fortiva AB är en av de 70 företag som ingår i gruppen.


Läs mer om våra lediga tjänster nedan


 

Ingen ledig tjänst just nu