• LEDIG TJÄNST
  • TEKNISK KAPSÄLJARE
  • SYDÖSTRA SVERIGE

Verksamhetspolicy

Fortiva AB erbjuder svensk verkstadsindustri produkter, service och tjänster relaterade till spånavverkande processer inom metall.

Genom spetskompetens, passion och innovativt tänkande ökar vi våra kunders konkurrenskraft. Våra kunder ska vara nöjda med oss genom att vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vi ska vara lyhörda för kundernas önskemål och sträva efter att erbjuda tekniska lösningar anpassade för varje kunds specifika behov.

Vår verksamhet bygger på ett nära samarbete med våra kunder och vi ska skydda miljön genom att minska vår påverkan från våra transporter och i övrigt sträva efter att belastningen på miljön begränsas så långt som möjligt med avvägning till kvalitet och ekonomi.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar, minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar samt följa gällande lagar och andra krav som ställs på verksamheten.

Hans Ekholm, VD

Integritetspolicy (GDPR)

 

GDPR (General Data Protection Regulation) som trädde i kraft den 25 maj 2018 är en förändring för många företag inklusive Latour Industries AB och dess dotterbolag.
Vi ser det inte bara som ytterligare ett lagkrav utan en möjlighet för oss att se över interna processer och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som stärker oss som bolag.
Ladda ner mer information om vår policy:

 GDPR