• LEDIG TJÄNST
  • TEKNISK KAPSÄLJARE
  • SYDÖSTRA SVERIGE

 

VEM ÄR FORTIVA?

 

Fortiva är aktören med ett av marknadens bredaste verktygsutbud av världsledande varumärken inom borrning, svarvning, fräsning, kapning och uppspänning. Vi lever som vi lärt av våra kunder – svenska företag som sprungit ur entreprenörsanda, uppfinningsrikedom och en vilja av stål. Vi vet vilket mod som krävs för att utveckla, driva och förnya produktionen och är beredda att bidra med vår energi.

Vårt tjänsteerbjudande består bl a av Fortiva Effekt – en metodik som tar ett helhetsgrepp. Istället för att bara titta på enskilda verktyg analyserar vi hela processer – med en ökad lönsamhet som utfall. Vi har också omslipningsservice får både skärande- och kapande verktyg.

Vi tillhör LSAB Group
LSAB Group AB är en del av Latour Industries AB – ett av fem helägda affärsområden inom Investment AB Latour. Idag har LSAB Group verksamhet i totalt 6 länder och är tillsammans cirka 300 medarbetare. Vi exporterar till ytterligare ett 40-tal marknader och våra produkter återfinns på samtliga kontinenter utom Antarktis.

 VÅRA ÄGARE

Latour


Latour Industries AB ägs av Investment AB Latour och utgör ett av sex rörelsedrivande helägda affärsområden. Latour Industries är ett investmentbolag verksamt inom verkstadsteknik och byggnadsautomation. Vår styrka är att utveckla och förädla bolag så att de når sin fulla potential. Vi arbetar också aktivt med att identifiera och förvärva nya bolag med tillväxtpotential. Genom vår långa erfarenhet från industrin och affärsutveckling bidrar vi till att varje affärsenhet utvecklas självständigt och stabilt. Vi står för ett omsorgsfullt ägande där vi tillför finansiella resurser och inspirerande ledarskap. Vi premierar individuellt entreprenörskap som leder till utveckling och ökar respektive enhets konkurrenskraft. Vårt mål är att varje bolag ska öka sin lönsamhet långsiktigt och varaktigt för att så småningom kunna utgöra stommen i nya affärsområden. Latour Industries har idag 6 affärsenheter med olika inriktning och ca 1600 anställda samt 1 minoritetsinvestering.

Minoritetsinvesteringen utgörs av radio- och signalkommunikationsbolaget Lumen Radio. Bolagets affärsidé är att underlätta kommunikation mellan trådlösa enheter i miljöer där frekvensen oftast är begränsad av ett stort antal användare.

Latour Industries International AB bildades 19 februari 2010 genom en sammanslagning av de tidigare affärsområdena Verkstadsteknik och Maskinhandel. Latour Industries härstammar från två anrika företag: familjeföretaget AB Sigfrid Stenberg som grundades 1910, och Specma AB som grundades 1918. Dessa har utvecklats och breddat sitt verksamhetsområde under Investment AB Latours ägande och utgör grunden i nybildade Latour Industries.

Hur det började....

 

Vi ville göra skillnad …
Fortiva är aktören med marknadens största sortiment inom borrning, svarvning, fräsning, kapning och uppspänning. Vi lever som vi lärt av våra kunder – svenska företag som sprungit ur entreprenörsanda, uppfinningsrikedom och en vilja av stål. Vi vet vilket mod som krävs för att utveckla, driva och förnya produktionen och är beredda att bidra med vår energi.

Vad är egentligen skillnaden?
Maskinen som fungerar eller som står stilla. Beställningen som blir rätt eller returneras. Leveransen som blir färdig eller försenad. Skillnaden kan vara en leverantör som Fortiva. Det handlar om att ha rätt verktyg, på rätt plats, vid rätt tillfälle – och vi ger dig ett komplett utbud: från att du kapar råmaterial via uppspänning och fixturering till bearbetning av slutprodukt. Dessutom erbjuder vi service av de verktyg du sliter under processen.

Du får styrkan i vår kompetens, vår erfarenhet och vi hämtar kraften i marknadsledande produkter.

Välkommen att höra av dig till oss för ett förutsättningslöst möte

Vår filosofi …

 

Vision
Kunderna väljer oss för att vi är den mest värdeskapande leverantören. Vi skapar hållbara värden genom våra produkter och tjänster samt genom vår förmåga att tänka innovativt.

Affärsidé
Fortiva erbjuder svensk verkstadsindustri produkter, service och tjänster relaterade till spånavverkande tillverkningsprocesser.
Genom spetskompetens, passion och innovativt tänkande ökar vi våra kunders konkurrenskraft.
MissionVårt uppdrag är att skapa förutsättningar för långsiktig lönsamhet och tillväxt. Vi gör det genom att våga tänka nytt och fokusera på helheten framför kortsiktiga vinster.
 

Våra värderingar

 

Innovation
Vi kör inte på i gamla hjulspår, utan vågar göra annorlunda – även om det är obekvämt. Vi krånglar inte till det, utan väljer naturliga och effektiva lösningar.
Mod

Vi är ärliga mot oss själva, mot våra kunder och våra leverantörer. Vi är raka, tydliga och konsekventa. Vi tar initiativ och prioriterar handling och resultat. Skulle vi göra fel så gör vi om och gör rätt. Direkt!
Enkelhet

Vi gör inte saker svårare än de behöver vara. Det ska vara enkelt och roligt att arbeta med oss och vi ska alltid hålla det vi lovar.
 

Miljö- och kvalitetspolicy

 

Fortiva AB erbjuder svensk verkstadsindustri produkter, service och tjänster relaterade till spånavverkande processer. Genom spetskompetens, passion och innovativt tänkande ökar vi våra kunders konkurrenskraft.


Våra kunder ska vara nöjda med oss genom att vi tillhandahåller varor i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. Vi ska vara lyhörda för kundernas önskemål och sträva efter att erbjuda tekniska lösningar anpassade för varje kunds specifika behov.

Vår verksamhet bygger på ett nära samarbete med våra kunder och vi ska skydda miljön genom att minska vår påverkan från våra transporter och i övrigt sträva efter att belastningen på miljön begränsas så långt som möjligt med avvägning till kvalitet och ekonomi.

Vi ska arbeta med ständiga förbättringar, minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar samt följa gällande lagar och andra krav som ställs på verksamheten. 

 

Fortiva MK Policy ENG

Fortiva MK Policy SWE