Kundanpassad utbildning — Effekt

Så har ännu en av våra populära utbildningar haft sin avslutning, denna gång hos GKN ePowertrain i Köping.

Utbildningsuppdraget bestod av en grundläggande skärteknisk utbildning inom svarvning. Utbildningen var vid tre tillfällen och bestod av både teori och praktik, i produktion och med utvalda artiklar och operationer. 

Första utbildningstillfället var teoretiskt och avhandlade grunderna inom svarvning.
Denna avslutades med planering av nästkommande utbildningstillfälle, då vi också skulle ut i produktion och omsätta teori i praktik.

Andra utbildningstillfället tittade vi efter möjligheter och alternativ beträffande spånbrytningsproblematiken som finns och eventuella följder de lösningar vi planerade att testa. Spånor samlades in och dokumenterades från respektive verktyg, skärdata mm ändrades och dokumenterades. Avslutningsvis planerade vi inför nästa tillfälle, med några ytterligare programändringar och skärtest.

Vid tredje utbildningstillfället som bestod av praktik fick vi i princip de svar vi behövde för att kunna sätta samman lösningen på spånbrytningsproblematiken i de utvalda operationerna. Beslut togs om att ytterligare ett utbildningstillfälle behövdes.

Fjärde och sista utbildningstillfället var det sammanfattning och summering på schemat och några goda tips och trix för ökad lönsamhet vi sett under resans gång.

Vi tackar GKN för denna gång!
-Skulle du vilja att en av Fortivas specialister utbildar din personal, hör då av dig till hans.wedner@fortiva.se

Kommentarer från avslutad utbildning:
Vad gjorde att ni valde Fortiva som leverantör av utbildningen?
• Efter en organisationsförändring fanns det behov av kompetenshöjning och då valde vi Fortiva på grund av ett tidigare bra samarbete.
• Lätta att samarbeta med.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?
• Spånanalysen.
• Teorin. Skärgeometrier och vinklar.
Motsvarade utbildningen era förväntningar?
• Ja, definitivt.
• Vi är mycket nöjda.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen? På den frågan svarade Roger Ludvigsson:

• Spånanalysen
• Teorin. Skärgeometrier och vinklar.