Omslipning av skärande verktyg med 100% garanterad prestanda

Ett servicecenter som rekonditionerar och förlänger verktygets livslängd, som i förlängningen minskar råvaruförbrukningen

Hos Fortiva Servicecenter i Trollhättan rekonditionerar vi verktyg så att de återfår sin ursprungliga kvalitet. Detta sker genom gedigen kunskap och inte minst med hjälp av den senaste tekniken. Anläggningen är givetvis certifierad och godkänd vilket innefattar fortlöpande uppdateringar för att garantera och säkerställa prestanda, funktion, service och logistik.

Genom lokal närhet till produktion och högkompetens kan vi korta ledtider vid tillverkning samt omslipning av standard- och specialverktyg.Vid all omslipning och beläggning garanteras 100% prestanda på verktyg ur Fortivas egna sortiment när det gäller funktion, tolerans och tillförlitlighet. Även verktyg av andra fabrikat slipas och ombeläggs.