Om Fortiva

Stora och stabila ägare

Fortiva Group ingår i LSAB Group som är en av de framgångsrika enheterna i Latour Industries.

LSAB Group är verksamt i sju länder och har tillsammans cirka 300 medarbetare.

Investment AB Latour (publ) är noterat på Nasdaq OMX Nordic Cap. Vi är 4 000 anställda i den helägda industrigruppen där Fortiva AB är en de 70 företag som ingår i gruppen.

LSAB Group exporterar till ytterligare ett 40-tal marknader och våra produkter återfinns på samtliga kontinenter utom Antarktis. LSAB Group omsätter ca 550 MSEK.

Fortiva finns där du är

Från Skellefteå i norr till Malmö i Söder.