Sågoptimeringen som gett minst 20% besparing per kap

Med CNC-styrda svarvar och fleroperationsmaskiner levererar VK Mekaniska detaljer av olika material inom skärande bearbetning till kunder som TetraPak, Getinge och Larssons. Fortiva har varit leverantör av skärande verktyg till VK Mekaniska under ett antal år, men nyligen kom kapande verktyg också in i bilden. Förändringen och resultatet blev märkbart direkt. Så märkbar att produktionschef Bo Möllerstedt kallar den “sågrevolutionen”

Sedan starten har företaget levererat detaljer inom skärande bearbetning med CNC-styrda svarvar och fleroperationsmaskiner som ett renodlat underleverantörsföretag till industrin. Bland dagens kunder finns stora och välkända företag som Tetra Pak, Getinge och Sandvik. Larsson Sweden är ytterligare en annan stor kund och ägare av VK Mekaniska som man förvärvade 2013. Fortivas tekniska säljare inom kapande verktyg Stefan Landberg har arbetat med företagets kapprocess och givetvis det som Bo kallar för sågrevolutionen.