Skolexempel i produktivitet, Haldex

Haldex har gått från måttjusteringar en gång per skift till att verktyget kan köras i flera månader utan att det behöver justeras.

Håltagningen sker med Kennametals kvadratiska RIQ-brotsch som har flera unika lösningar för att säkerställa snabb justering och hög precision vid snäva toleranser. Diametern justeras enkelt med hjälp av en enda skruv vilket innebär att det går supersnabbt jämfört med traditionella brotschar. Det finns heller ingen risk för att plattan ställer sig snett under körning.Ett patenterat raster på skärets baksida orienterar skäret med så hög precision att släppningen helt kan byggas in i verktygslösningen.

Brotschen en förutsättning
”Fortiva tacklade det väldigt bra. Toleransen är tight med ett hål som har en diameter på ca 30mm x 4D, där en tredjedel är ett solitt hål och resten är halvmåneformat. Det ställer extremt höga krav. Det är oerhört mycket lättare att justera verktyget och vi kan känna oss säkra på att toleransen stämmer på en hundring”, konstaterar Fadil Fazlic.

Operatör Annette Örtengren och Produktionstekniker Björn Kihlberg är också supernöjda – och de har att jämföra med. Båda har passerat guldklockan med 31 respektive 25 år i Haldex produktion.

”Det går inte att jämföra den nya automatiserade linan med hur vi jobbade tidigare. Det var mycket mer justeringar innan och jag upplever också att det är lätt att ställa”, konstaterar Anette. Faktum är att Haldex har gått från måttjusteringar en gång per skift till att verktyget kan köras i flera månader utan att det behöver justeras.

”RIQ-brotschen var en förutsättning för att vi skulle kunna automatisera i den utsträckning som vi har gjort. Vi vet att brotschen håller måttet väldigt bra under lång tid eftersom vi har en avancerad mjukvara som övervakar samtliga mått. Var nionde detalj går in för kontroll. Konceptet har varit så framgångsrikt att vi har valt att göra en copy/paste på flera linor”, berättar Björn Kihlberg.

Helhetsansvar som förpliktigar
För Fortivas Stefan Olofsson, som är ansvarig säljare för de verktyg som levereras till Haldex, är fördelarna med RIQ-brotschen uppenbara: ”De är användarvänliga och enkla att handskas med, och de håller måttet väldigt länge…” Fortivas brotschningskoncept för Haldex omfattar även verktyg för grovbearbetning.

”Det är en princip vi har. När vi säljer in ett precisionsverktyg är det viktigt att ta ansvar för hela processen för att garantera slutresultatet, och därför levererar vi även grovverktyget. Det är jag och Fortiva som ansvarar för slutresultatet och då vill vi ha kontroll över hela kedjan. För egentligen säljer vi ju inte ett verktyg. Vi säljer ett hål.”