Avancerad automation hos Haldex

Haldex Brake Products i Landskrona har tagit automation till en ny nivå. ”Kennametals RIQ-brotschar haft en avgörande betydelse för att vi skulle kunna förverkliga vår automationsprocess”, säger Fadil Fazlic, som är Manager Tool & Indirect Material.

Haldex är ett av våra allra starkaste varumärken, intimt förknippat med svensk fordonsindustri, innovationsförmåga och säkerhet. Bromshävarmen och skivbromsen är klassiska Haldex-innovationer som har exporterats till resten av världen. Efter mer än 100 år i branschen är det fortfarande Haldex som står för den oöverträffade expertisen när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar.

Vid enheten i Landskrona utvecklas och tillverkas robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas på en djup insikt i kundernas verklighet och behov. I dag har koncernen 2300 medarbetare på fyra kontinenter, varav Nordamerika är den största sett till omsättning. Haldex är noterat på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder kronor.
Lina med robotar och full automatiserade celler

Haldex högautomatiserade produktionsanläggning i Landskrona är galet imponerande. Här finns två produktionslinjer för bearbetning av bromsok till Haldex skivbromsar, den ena installerad 2015 och den andra 2017. Båda linjerna är bestyckade med RIQ-brotschar från Kennametal. Linjen från 2017 är ett skolexempel i produktivitet med kapacitet att bearbeta två ämnen parallellt. Den bygger på fem fleroperationsmaskiner bestyckade med två spindlar vardera: totalt är det alltså tio RIQ-brotschar i arbete samtidigt – och de jobbar dygnet runt.

”Brotschningsverktygen från Kennametal haft en avgörande betydelse för att vi skulle kunna förverkliga vår automationsprocess. Tidigare hade vi en helt annan typ av verktyg som krävde mycket kontroll och justeringar, ett sätt att jobba som inte matchar en lina med robotar och fullt automatiserade celler”

, berättar Fadil Fazlic, som är Manager Tool & Indirect Material, på Haldex Brake Products.

Övergången till helautomatiserade lösningar inleddes för fem år sedan och redan i planeringsstadiet fick Fortiva frågan om det gick att lösa utmaningarna kring håltagning.